De Praktijk

In samenwerking met de andere Achterhoekse technieklokalen en het POA (Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek) zijn er opdrachten ontwikkeld. Deze worden web-based aangeboden waardoor de leerlingen van de basisscholen zich tijdens de lessen op school kunnen voorbereiden. De opdrachten sluiten aan bij de kerndoelen voor techniek. Bij de uitvoering in het technieklokaal wordt uitgegaan van een gemiddelde uitvoeringstijd van 3 uur.

“Voordat de leerlingen naar Technobasis komen bereiden zij zich op de eigen school voor door op de website www.wegvantechniek.nl kennis te nemen van de opdracht die ze in het lokaal gaan uitvoeren. Verder leren ze er al iets over de gereedschappen en de veiligheid. Daarna komen ze een dagdeel naar het technieklokaal om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de diverse materialen, machines en gereed­schappen.

 

Terugkijkend op de afgelopen jaren, ervaren we dat de combinatie van de (web-based) voorbereiding door de leerlingen en het maken van het werkstuk in het technieklokaal, samen met de vrijwilligers, een goede mix is om leerlingen enthousiast te maken voor techniek. Dit valt op door de manier waarop ze beginnen en erg gemotiveerd aan het werk gaan met gereedschappen en machines die hen daarvoor nog compleet onbekend waren. Bijzonder trots verlaten ze dan ook aan het eind van de les ons technieklokaal met een werkstuk in de hand.

De afgelopen jaren hebben we de huidige gestructureerde opdrachten zodanig anders aangeboden dat er meer rekening is gehouden met het ‘ontdekkend en ontwerpend’ leren. Dit betekent dat leerlingen die technisch of qua denkniveau meer aankunnen extra uitgedaagd worden en meer hun eigen ideeën kwijt kunnen. Dit wordt nog verder uitgewerkt, mede met aandacht voor ‘duurzaamheid’.